Flavor Case GTIN Profitime Sysco US Foodservice
Kiwi Strawberry 30852472000757 EW5164 8873168
Tropical Mango 30852472000771 EW5124 3152099 8873176
Blueberry Pomegranate 30852472000764 EW5134 3152115 8873192
Perfect Passion 30852472000788 EW5144 8875643